Геронтология киев

Геронтология киев

Государственное учреждение "Институт геронтологии имени Д.Ф.Чеботарева НАМН Украины"

Научная деятельность института традиционно имеет три основных направления :

 • биология старения —фундаментальные исследования механизмов старения и изучение факторов , которые этот процесс замедляют или ускоряют,
 • клиническая геронтология и гериатрияклинико-экспериментальныеисследования взаимосвязи процесса старения и возрастной патологии , течения основных заболеваний в пожилом возрасте , разработка и усовершенствование методов диагностики , лечения , профилактики , реабилитационных мероприятий,
 • социальная геронтология и герогигиенаанализ демографической ситуации , условий жизни , характера питания , трудовой деятельности , их влияния на здоровье и продолжительность жизни населения Украины.

Эти направления исследований разрабатываются в Институте на протяжении всего его существования , и в каждом из них есть значительные научные достижения

Внимание! Данные русской и украинской версии сайта

Института геронтологии не синхронизируются автоматически

Украинская версия обновляется чаще.

Виборча комісія при ДУ “Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України” сповіщає усіх наукових співробітників інституту, що у середу, 15 листопада 2017 року о 12.00, у великій конференц-залі інституту відбудуться вибори на посаду директора ДУ “Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України”.

Прийняти участь у голосуванні мають право всі наукові співробітники інституту та співробітники, що мають ступінь кандидата або доктора наук.

Кандидатом на посаду директора інституту, згідно конкурсу Президії НАМН України, є академік НАМН, професор, доктор медичних наук Владислав Вікторович Безруков (Концепція діяльності Інституту геронтології на період 2018-22 рр. від кандидата на посаду).

Виборча комісія ДУ “Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України” повідомляє, що сьогодні, 15 листопада 2017, в інституті відбулися вибори директора.

За результатами голосування на посаду директора Державної установи “Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України” обраний академік НАМН України, професор, доктор медичних наук Владислав Вікторович Безруков (копія протоколу доступна).

Колектив інституту вітає Владислава Вікторовича з обранням на новий термін керівництва та бажає нових досягнень!

IV науково-практична конференція з міжнародною участю «Захворювання екстрапірамідної системи: клініка, діагностика, лікування»

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДУ “ІНСТИТУТ ГЕРОНТОЛОГІЇ ІМ. Д. Ф. ЧЕБОТАРЬОВА”

ГО “МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ”

Оргкомітет IV науково-практичної конференції з міжнародною участю «Захворювання екстрапірамідної системи: клініка, діагностика, лікування», за співучасті з Міжнародною академією медичної освіти (ГО «МАМО»), запрошує Вас взяти участь в роботі конференції, проведення якої планується 2-3 листопада 2017 року (включена до Реєстру організаційних заходів МОЗ та НАМН України на 2017 рік) за адресою: м. Київ, готель Русь, вул. Госпітальна, 4.

Конференція в 2017 році приурочена:

 • до 45-річчя Центру паркінсонізму Інституту геронтології;
 • до 200-річчя класичного «Ессе про тремтливий параліч» Джеймса Паркінсона;
 • до 90-річчя з дня народження професора O. Hornykiewicz’a.

Основні напрямки конференції:

 1. Історія вивчення хвороби Паркінсона (ХП) і рухових порушень.
 2. Ранні біомаркери ХП.
 3. Клінічний поліморфізм ХП.
 4. Сучасні технології нейромодуляції в лікуванні ХП.
 5. Можливості персоналізованої фармакотерапії ХП.
 6. Реабілітація рухових порушень.
 7. Інноваційні підходи до лікування рухових порушень.
 8. Нові генетичні і клітинні технології при рухових порушеннях.
 9. Методи нейрохірургічної корекції екстрапірамідних порушень.
 10. Немедикаментозна терапія ХП і інших екстрапірамідних порушень.

голова оргкомітету, професор І. М. КАРАБАНЬ

Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України,

Асоціація з проблем хвороби Альцгеймера,

Київське міське науково-практичне товариство неврологів

імені проф. М. Б. Маньковського,

Київський медичний університет,

Асоціація неврологів міста Києва

Запрошуємо Вас прийняти участь у конференції:

“Когнітивні порушення в неврології”

яка відбудеться 21 – 22 вересня 2017 (о 14.30) у великій конференц-залі Інституту геронтології (м. Київ, вул. Вишгородська, 67). Конференція внесена у реєстр з’їздів, конгресів та конференцій МОЗ України.

Оргкомітет запрошує неврологів, геріатрів та сімейних лікарів прийняти участь у роботі конференції, яка є однією з форм післядипломного навчання.

Директор Інституту геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України,

академік НАМНУ – В.В. Безруков

· Актуальні аспекти судинної деменції. Т.С. Міщенко (Харків)

· Предиктори когнітивних порушень в учасників бойових дій. М.М. Мaтяш (Київ)

· Хвороба Альцгеймера: сучасні аспекти. Н.Ю. Бачинська, К.В. Райченко, О.Ю. Гончар (Київ).

· Когнітивні розлади у хворих з вертебрально-базилярною недостатністю. О.Е. Коваленко (Київ)

· Когнітивні розлади при цереброваскулярній патології та їх лікування. О.О. Копчак (Київ)

· Хвороба малих судин мозку та когнітивні порушення. В.М. Міщенко (Харків)

· Сучасний менеджмент когнітивних та поведінкових порушень при хворобі Альцгеймера. В.О. Холін (Київ)

· Когнітивні розлади при хворобі Паркінсона. І.Н. Карабань (Київ)

· Когнітивні порушення при розсіяному склерозі. Л.І. Соколова (Київ)

· Особливості когнітивних порушень у пацієнтів з ортостатичною гіпотензією. Ю.І. Головченко, Т.М. Cлободін, Г.В. Горева (Київ)

· Когнітивні порушення при цереброваскулярній патології на фоні метаболічного синдрому. Т.І. Насонова (Київ)

· Стратегія корекції когнітивних порушень у хворих на інсульт. С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов (Київ)

· Сучасний менеджмент депресивних розладів з позиції доказової медицини. О.О. Хаустова (Київ)

Государственное учреждение — Институт геронтологии имени арева НАМН Украины

Институт геронтологии Киева: изучение проблем старения и лечение «пожилых» болезней

Человека всегда интересовало, почему происходит старение организма и как замедлить этот процесс. Первые исследования в данной области медицины начались в разных странах давно, и Украина не стала исключением. В ее столице расположен отличный институт геронтологии имени Д. Ф. Чеботарева.

В институте геронтологии в Киеве работают около шестисот человек, в том числе более ста ученых, тридцать три доктора наук, сорок четыре кандидата наук и двенадцать профессоров. Научная база учреждения довольно мощная.

Институт геронтологии в Киеве расположен на Куреневке, которая является одним из наиболее живописных уголков города. Его основали в мае 1958 года, и изначально он был Институтом геронтологии и экспериментальной патологии СССР. Расположили данное учреждение именно в столице Украины потому, что эта страна играла и играет большую роль в развитии геронтологии. В Украине также работал знаменитый И. И Мечников (клиника имени Мечникова расположена в городе Днепропетровске).

В 1938 году А. А. Богомольцем, который являлся Президентом Академии наук Украины, была проведена одна из первых мировых конференций, посвященная вопросам долголетия и старения.

Первым директором института и его основателем был ученик Богомольца — знаменитый патофизиолог М. М. Горев. Начиная с 1961 года во главу руководства встал Д. Ф. Чеботарев, являющийся широкопрофильным клиницистом. Далее, начиная с 1988 года, руководителем института стал его воспитанник В. В. Безруков, специализирующийся в физиологии старения организма и геронтологии социальной.

Научная деятельность института геронтологии в Киеве делится на три основных направления:

 • Биология старения организма. Здесь изучаются факторы, замедляющие или ускоряющие старение, исследуются механизмы старения на фундаментальном уровне.
 • Гериатрия и клиническая геронтология. Здесь исследуются клинико-экспериментальные связи возрастных патологий и процесса старения, изучаются основные заболевания, характерные для пожилого возраста, а также разрабатываются и совершенствуются методики лечения, профилактики и диагностики заболеваний.
 • Геогигиена и соцгеронтология. В этом направлении анализируются условия жизни населения страны, трудовая деятельность людей, демографическая ситуация. Это позволяет выяснить, как данные факторы влияют на здоровье и продолжительность жизни людей.

В институте геронтологии в Киеве, а именно в клинике, осуществляется лечение, диагностика и реабилитация пожилых людей, имеющих такие заболевания, как гипертоническая болезнь, ИБС, обструктивная эмфизема легких и бронхит хронического типа, остеопороз, остеохондроз, болезни суставов, нарушения кровообращения мозга, болезнь Паркинсона и другие. Здесь же разрабатываются и внедряются в практику здравоохранения методы диагностирования и профилактики быстрого старения организма. Уделяется внимание разработке немедикаментозных методов лечения людей старческого и пожилого возраста.

Отзывы об институте геронтологии в Киеве свидетельствуют о том, что там работают специалисты высокого уровня. Всего в клинике и поликлинике работает 65 врачей, в том числе и 7 кандидатов наук. Каждый год в клинике проходят лечение около трех с половиной тысяч человек, а в поликлинике обследуется около четырнадцати тысяч человек.

Прием ведут такие специалисты, как:

 • Терапевт, эндокринолог и кардиолог.
 • Невропатолог, ортопед-травматолог и отоларинголог.
 • Врач функционального диагностирования.
 • Гинеколог и уролог.
 • Стоматолог.

Также в случае необходимости пациентам делают ЭКГ. Отзывы пациентов института геронтологии Киева говорят о том, что доктора с успехом справляются даже со сложными задачами. Персонал учреждения вежливый и обходительный. Среди ученых института есть даже лауреаты Государственной премии (14 ученых).

Наверняка вы когда-нибудь захотите записаться на прием в институт геронтологии Киева. Контакты этого учреждения, расположенного по адресу: г. Киев, ул. Вышгородская, 67, можно найти на официальном сайте института.

Мы уверены, что именно здесь изобретут лекарство против старения, и продолжительность жизни человека действительно повысится. Желаем вам и вашим родным крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Институт геронтологии

Отзыв: Украинский научно-медицинский центр проблем остеопороза ГУ «Институт геронтологии АМН Украины» (Украина, Киев) — Хорошее исследование, информативно и быстро. Буду наблюдаться у них!

Цена процедуры 400 грн. записаться можно по номеру 093 0410947 как минимум за пару дней или даже недель. Мне дали данные с какими-то наглядными картинками моего тела и индексами, с которыми может проконсультировать врач, который и выпишет заключение на бланке.

Остеопороза у меня, к счастью, нет, но наблюдаться посоветовали, так как группа риска у меня по многим пунктикам.

Добраться казалось сложным поначалу, так как находится институт почти на окраине, но с Южного вокзала идет 33 троллейбус или рядом 18+7 маршрутка, но мы сели вообще на метро Шулявская на маршрутку по-моему 24+7, так же идет туда 18 троллейбус и маршрутка 6. Ехать далековато, но ориентиром к скорому приближению к пл. Шевченко будет Макдональдс по левой стороне.

Мы вышли на остановке и нашли 67 дом, далее пошли за угол вдоль забора.

Нам надо было в клинический корпус пройти через калитку. Мы шли хвостиком за пожилыми людьми, которые шли целенаправленно.

Калитку пройти невозможно, тем более возле нее становится понятно даже интуитивно, что здесь больница.

Территория заведения чистенькая, мы приехали рано, так что могли посидеть в саду.

В холле есть маленький буфетик, туалет есть на первом этаже.

На первом этаже также массаж и приемный покой. В здании имеется кардиология и неврология. А вот нам было нужно на 4-й.

Здесь находится клиническое отделение и палаты в соседнем.

— пишут страховку на 2600 грн. ( но ее можно не платить)

Источники:
Государственное учреждение — Институт геронтологии имени арева НАМН Украины
Что такое геронтология, гериатрический, механизм старения, теории старения, акселерация, амплификация, молекулярная биология, иммунология, гносеология, гериартрия, академия наук, инфекционные болезни, биоэкология, социальная экология, систематика, эволюционное учение, биопсия, гистология, борьба со старением, старение, гериатр, физиология, физиология человека, проблемы геронтологии, геронтология реферат, geriatric, геронто, геронтопсихиатрия, психологические особенности гериатрических пациентов, гериотрия, гериатрический центр, герентология. D.F.Chebotarev State Institute of Gerontology NAMS of Ukraine, Институт старения, институт биологии старения, старение человека, программа старения, болезни старения, старение лица, признаки старения, быстрое старение, причина старения, механизмы старения, теории старения, продолжительность жизни человека, борьба со старением, старение реферат, цитамины, гериатрия, геронтология, антиоксидантное действие, профилактика старения, психология старения, долгожительство, долгожители, продолжительность жизни, бессмертие, старость, акселерация, амплификация, биологический возраст, изменчивость, наследственность, омоложение, генная инженерия, клеточная инженерия, институт геронтологии, социальная геронтология, нии геронтология, центр геронтологии, геронтология Киев, центр социальной геронтологии. Реферат геронтология, проблемы геронтологии, клиническая геронтология, геронтология нанотехнологии, отделение геронтологии, наука геронтология, клиника геронтологии, геронтология лекции, больница геронтологии, успехи геронтологии, программа курса социальная геронтология, учебник геронтология. Сайт геронтологии, геронтология конференция, журнал геронтология, киев институт геронтологии, научно исследовательский институт геронтологии, история геронтологии, журнал клиническая геронтология, институт геронтологии клиника, психология геронтология, гериатрия, герантолог, геронтолог, герантология.
http://www.geront.kiev.ua/
Институт геронтологии Киева: изучение проблем старения и лечение пожилых болезней
Институт геронтологии Киева — это государственное учреждение, в котором работают замечательные доктора, ученые, лауреаты государственных премий и профессора. Здесь изучают проблемы старения организма и ищут методы, позволяющие предотвратить быстрое старение.
http://fb.ru/article/316879/institut-gerontologii-kieva-izuchenie-problem-stareniya-i-lechenie-pojilyih-bolezney
Отзыв: Украинский научно-медицинский центр проблем остеопороза ГУ Институт геронтологии АМН Украины (Украина, Киев) — Хорошее исследование, информативно и быстро
Достоинства: — информативно; — быстро; — нормальное отношение. | Недостатки: — далеко расположен; — пишут страховку на 2600 грн. но ее можно не платить
http://otzovik.com/review_2114029.html

COMMENTS